suttasilo โพสต์ 2015-12-4 18:28:37

วันอนุรักษ์พลับพลึงธาร

วันอนุรักษ์พลับพลึงธาร

         เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2558คุณสมศักดิ์สุนทรนวภัทร จากองค์การ IUCNได้จัดกิจกรรม วันอนุรักษ์พลับพึงธาร ขึ้นที่ สวนลงเลื่อน บ้านบางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังง
นำภาพกิจกรรมในวันนั้นมาฝากsuttasilo โพสต์ 2015-12-15 20:55:28

เยี่ยมครับ
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: วันอนุรักษ์พลับพลึงธาร