suttasilo โพสต์ 2015-12-2 08:42:26

ธรรมะดีดี...จากพระอาจารย์บุญนพ

ธรรมะดีดี...จากพระอาจารย์บุญนพ
บรรยายสามเณรภาคฤดูร้อนอำเภอกะปงณ วัดนางยอน อ.คุระบุรี จ.พังงา
ฝีมือภาพถ่าย ดมสวนใหญ่....หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ธรรมะดีดี...จากพระอาจารย์บุญนพ