suttasilo โพสต์ 2015-12-1 19:08:26

อบรมการถ่ายภาพและแต่งภาพเบื้องต้น(12ก.ย.58)

อบรมการถ่ายภาพและแต่งภาพเบื้องต้น(12ก.ย.58)
          หนึ่งในกิจกรรมของชมรมรักพลับพลึงธารคุระบุรีฯคือ สอนการถ่ายภาพและตกแต่ภาพเบื้องต้นเยาวชนชมรมรักพลับพลึงธารฯ วันนี้มีสมาชิกมาเรียน 3 คนคือ
1.ด.ช.พิสิฐพงศ์ ปล้องเกิด(เจม) ชั้น ม.1/1
2.ด.ช.พูนศักดิ์ กลิ่นพันธุ์(ฟีม) ชั้นม.1/5
3.ด.ช.จุฑาภัทร ปิ่มอมร(ภัทร) ชั้นม.1/1
ที่จริงวันเสาร์นี้เดิมทีจะเรียนทำเว็บไซต์ต่อ พระอาจารย์ได้แจ้งให้อ.ชาลีให้บอกเด็กว่าวันเสาร์พระอาจารย์บุญนพ ไม่ว่างให้เลื่อนไปเสาร์หน้า แต่มีสมาชิก 3 คนคงไม่ได้รับทราบจึงได้มาวัด ร่วมทำบุญวันพระด้วย พระอาจารย์สันติท่านว่างเลยถือโอกาสที่มาวัดแล้ว เปิดสอนการถ่ายภาพและตกแต่ภาพเบื้องต้นให้ จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาว้ดให้ได้ความรู้ดีๆกับไป

หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: อบรมการถ่ายภาพและแต่งภาพเบื้องต้น(12ก.ย.58)