suttasilo โพสต์ 2015-12-1 18:37:36

กิจกรรมจัดสานชะลอมไม้ไผ่

กิจกรรมจัดสานชะลอมไม้ไผ่          กิจกรรมจัดสานชะลอมไม้ไผ่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พระอาจารย์สันติสุทฺธาโภได้ไปเป็นวิทยากรพิเศษสอนการจัดสานชะลอมด้วยไม้ไผ่ให้แก่นักเรียนชุมนุมกลุ่มรักพลับพลึงธาร ในคาบชั่วโมงกิจกรรมชุมนุมทุกวันจันทร์ซึ่งชะลอมไม้ไผ่นี้จะนำมาใช้สำหรับ ไว้อนุบาลเพาะพันธุ์พลับพลึงธารเพื่อจะนำไปปลูกในโอกาสต่อไป


หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: กิจกรรมจัดสานชะลอมไม้ไผ่