suttasilo โพสต์ 2015-11-30 20:23:43

เพลงดอกพลับพลึงธาร

เพลงดอกพลับพลึงธาร


         เพลงดอกพลับพลึงธารคำร้อง ทำนองโดย นาย ธีรธรรม วงศ์สา กลุ่มผ้าขาวม้า มอบให้ กลุ่มบ้านวันโตตรี้ แต่งขึ้นเพื่อประกอบหนังสารคดีสั้น เรื่อง ดอกพลับพลึงธาร ในโครงการ สื่อศิลป์ดิน น้ำ ป่า รักษ์โลกก่อนที่โลกจะหมดรักเรา

https://www.youtube.com/watch?v=RcqH57JCGfw
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: เพลงดอกพลับพลึงธาร